Reglament del Registre de funcionaris habilitats per assistir els ciutadans en l’ús dels mitjans electrònics i per expedir còpies autèntiques

 

En el següent enllaç podreu trobar el Reglament del Registre de funcionaris habilitats per assistir els ciutadans en l’ús dels mitjans electrònics i per expedir còpies autèntiques.