Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Projectes Europeus.- Decret 2023-0007567.- Ampliació de la quantia total màxima i aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2023. 13/02/24
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007523 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Prades i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, Programa d'inversions. 28/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007288.-Concedir i reconèixer l’ obligació corresponent del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2023, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de Camp de Tarragona, les Terres de l’ Ebre i el Baix Penedès. 22/12/23
Patronat de turisme.- Decret 2023-0000368.- Aprovar la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística en règim de concurrència no competitiva, any 2023. 19/12/23
Patronat de Turisme.- Decret 2023-0000363.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat en règim de concurrència no competitiva, any 2023. 19/12/23
SAM-Cooperació.- Acord 2023-0000986. Concedir les subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2023. 15/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 (8) 13/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 (7) 13/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 12 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 8 13/12/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'exercici 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 7 30/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2023. 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 21 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 22/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d'actuacions de Foment de l'Emprenedoria, any 2023. 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023) 15/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2023. 08/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023. 08/11/23

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
CAM-Transició ecològica.- Decret 2023-0007302.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 08/01/24
CAM-Transició ecològica.- Decret 2023-0007301.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 08/01/24
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0007571.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 03/01/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007553. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Colla Castellers Xiquets de Tarragona i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007544.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total de les subvencions a Entitats de Medi Ambient, 2022. Concedida Aurora- Centre Especial de treball. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007543.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total de les subvencions a Entitats Medi Ambient, 2022. Concedida a l’Associació Habitats. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007542.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la Transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007545.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la Transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 29/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007536 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Móra la Nova i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023. 29/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007477. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007474. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Atletisme Terres de l'Ebre i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2023) 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007473. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007468. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2023 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007523 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Prades i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, Programa d'inversions. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007522 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007521 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Blancafort i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007520 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007519 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Cornudella de Montsant i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007518 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007517 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 28/12/23