Bases de subvencions

Vés enrere Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 3 de novembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI 2018).

Bases específiques reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI 2018).

Anunci d'esmena d'error de data del ple.

Anunci d'aprovació definitiva de data 4 de gener de 2018  del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 18 de gener de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Acord de ple de dació de compte de data 26 de gener de 2018 d'aprovació definitiva de les bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI 2018).


Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'exercici 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 7 30/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2023. 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 21 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 22/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d'actuacions de Foment de l'Emprenedoria, any 2023. 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023) 15/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2023. 08/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023. 08/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 7 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona (any 2023) i reconèixer l'obligació corresponent 08/11/23
Comunicació.- Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, exercici 2023. 06/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 5 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023). 02/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d’interès cultural (any 2023). 02/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels ajuts per a la realització d’estades professionals per a persones desocupades postgraduades a l’estranger, en entitats europees, any 2023-2024 (programa Genius). 02/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per a l'exercici 2023. 02/11/23

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006852.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 07/12/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006849.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 07/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0006791.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 01/12/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006786.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Flix i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. 01/12/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006741.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006686. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedida a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006683. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació de Dones de Botarell i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 29/11/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0006648. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006742.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa de despeses corrents, anualitat 2023. 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006740.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 29/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006710.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006709.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Marçà per a l'actuació "Amortització de préstecs", d'acord amb les Bases específiques reguladores de subvencions del PAM 2020-2023, anualitat 2023, del Programa de sanejament de les finances municipals. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006708.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM 2018), del Programa d'inversions. 28/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006707.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006705.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l’Ampolla i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006704.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Sénia i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006703.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Vendrell i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006702.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Perafort i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0006701.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d’Arbolí i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 28/11/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0006692.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. 28/11/23