Projecte executiu de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequar el circuit secundari

Vés enrere Anunci d’aprovació definitiva del Projecte de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari.