Projecte de condicionament de les travesseres de Vila-rodona, carreteres TP-2003 i TV-2443