Convenis

Vés enrere Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017

 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017

Acord de Junta de Govern de data 17 de març de 2017 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 (primer pagament).

Acord de Junta de Govern de data 17 de març de 2017 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 (segon pagament).

Acord de Junta de Govern de data 31 de març de 2017 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 (tercer pagament).

Acord de Junta de Govern de data 31 de març de 2017 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 (quart pagament).

Acord de Junta de Govern de data 21 d'abril de 2017 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 (cinquè pagament).