Convenis

Vés enrere Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016

Acord de Junta de Govern de data 29 de juliol de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (primer pagament).

 

Decret de Presidència núm. 2016-002323 de 5 d'agost de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (segon pagament).

 

Decret de Presidència núm. 2016-002358 d'11 d'agost de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (tercer pagament).

 

Decret de Presidència núm. 2016-002408 de 12 d'agost de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (quart pagament).

 

Decret de Presidència núm. 2016-002468 de 18 d'agost de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (cinquè pagament).

 

Decret de Presidència núm. 2016-002517 de 24 d'agost de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (sisè pagament).

Decret de Presidència núm. 2016-008365 de 2 de setembre de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (setè pagament).

Acord de Junta de Govern de data 28 de setembre de 2016 relatiu a l'acceptació i lliurament dels crèdits de diversos ens locals adherits al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al Desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 (vuitè pagament).

 

 


Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenv. del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016.pdf