Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
Acta del ple celebrat el dia 27-09-2019 18/11/19
Ordre del dia del ple celebrat el dia 27-09-2019 18/11/19
Junta de Govern de data 05-11-2019 18/11/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0004613.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvenció concedida per la Diputació de Tarragona a entitats. Inversions. Any 2018. 15/11/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0004614.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvenció concedida per la Diputació de Tarragona a ajuntaments fins a 5000 habitants. Any 2019. 15/11/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0004582.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i entitats, i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides a escoles de música municipals, any 2019. 15/11/19
Ampliació del termini de sol·licituds de la convocatòria per la subvenció destinada al foment de l’ús de la BIOMASSA en equipaments municipals, per a l’exercici 2019, fins el 16 de desembre de 2019. 14/11/19
AITC.- Decret núm. 2019-0004570.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Batea i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció del PEXI 2017 concedida. 13/11/19
AITC.- Decret núm. 2019-0004535.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa de despesa corrent. 13/11/19
AITC.- Decret núm. 2019-0004534.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a la despesa derivada de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 del Programa d'inversions. 13/11/19

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

19
dimarts
novembre 2019, 08:26 CET