Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
Documentació Pressupost 2021 04/12/20
Anunci BOPT de 02/12/2020 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021. 04/12/20
Acord plenari de 27/11/2020 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021. 04/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004469.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació de l'actuació concedia per la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal 2018 (PAM 2018). 04/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004468.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Capçanes i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida pel Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM 2019). 04/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
Junta de Govern de data 17-11-2020 02/12/20
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20

Destacats Destacats

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

05
dissabte
desembre 2020, 18:40 CET