Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Contingut amb Categoria Anuncis .

Títol Data de publicació
Convocatòria 21/003.- Anunci llista provisional persones admeses i excloses 21/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0001396. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020. 21/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001393. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020. 21/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001392. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020. 21/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001391. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020. 21/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001388. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020. 21/04/21
Modificació del Reglament del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.-BOPT 21/04/21
Convocatòria 19-2020.- Anunci declaració convocatòria deserta 21/04/21
Convocatòria 19/020.- Publicació noves dates de la prova pràctica 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001405. Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments, i reconèixer la resta de les obligacions, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020, Programa despeses corrents. 20/04/21

Destacats Destacats

Contingut amb Categoria Anuncis .

Convocatòria 21/002 - Llista provisional persones admeses i excloses

Convocatòria 21-002 Llista

Convocatòria 21/001 - Llista provisional persones admeses i excloses.

Convocatòria 21001 Llista

Convocatòria 18/017 PIHR.- Aprovació definitiva de la llista provisional

Convocatòria 18_017 PIHR .-Aprovació definitiva de la llista provisional

Convocatòria 17/049 PI.- Proposta novació

Convovocatòria 17-049 PI,. Proposta novació

Convocatòria 17/049 PI.- Resum de mèrits

Convocatòria 17-049 PI.- Resum de mèrits

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

21
dimecres
abril 2021, 22:03 CEST