Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm 2021-0001873. Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID 19, any 2020 11/05/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0001870. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’ àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del Covid-19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, any 2020 11/05/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0001869. Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID 19, any 2020 11/05/21
Aprovació definitiva de convocatòries de provisió de llocs de treball núms. 10,11,12,13 i 14-2021 11/05/21
Modificació de les bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona 10/05/21
Junta de Govern de data 27-04-2021 10/05/21
Aturada programada de serveis de la Diputació de Tarragona. Dilluns 17 de maig de 2021. 10/05/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0001862. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de les subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2019 10/05/21
SAC-Cultura Decret núm. 2021-0001792. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020 10/05/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0001786. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 10/05/21

Incidències Incidències

Aturada programada de serveis de la Diputació de Tarragona. Dilluns 17 de maig de 2021.

Per tasques de manteniment en els sistemes informàtics, dilluns 17 de maig de 2021 de les 16:30' fins les 18:30' hores , romandran inactius els següents serveis:   Seu...

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

11
dimarts
maig 2021, 13:02 CEST