Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Contingut amb Categoria Organització corporativa .

Títol Data de publicació
Anunci de règim de dedicació d'un diputat 12/08/20
Anunci decret encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta, Sra. Eva Maria Mata Sendra. 03/08/20
Anunci decret revocació de la delegació de competències a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. 03/08/20
Anunci decret de delegació de competències de la Presidència a favor del Sr. Josep Forasté i Casas 03/08/20
Anunci d'aprovació del règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els increments retributius derivats del Reial Decret-llei 2/2020. 31/07/20
Decret de presidència núm. 2020-0002423 de 13/07/2020 d'actualització, amb efectes d’1 de gener de 2020, de les condicions d’exercici en el règim d’assistències, en concret de l’import màxim anual a percebre en aquest règim 31/07/20
Anunci del decret de nomenament de nou membre de la Junta de Govern. 13/07/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0001760, de 27 de maig de 2020, d’aixecament de la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 28/05/20
Anunci revocació parcial de la delegació de competències de la Presidència a la Junta de Govern. 15/05/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0001037, de 27 de març de 2020, per a mantenir totes les mesures previstes en el diferents decrets de la presidència de la Diputació en relació al COVID-19 i acordar la pròrroga de les mateixes. 02/04/20

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

15
dissabte
agost 2020, 12:10 CEST