Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002255.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Inversions. 30/06/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002254.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5000 habitants per a programes i activitats culturals. 30/06/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002244.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Entitats Activitats. 30/06/20
Convocatòria 18/017 PIHR.- Llista provisional de persones admeses i excloses per a la selecció de diverses places de personal funcionari de carrera incloses en el PORH 2- 2018, del grup professional C, subgrup C1, de la Diputació de Tarragona, OA Patronat de Turisme i OA BASE Gestió d’Ingressos, mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida. 30/06/20
Convocatòria 18/07 PIHR.- Llista provisional de persones admeses i excloses per a la selecció de diverses places que van quedar desertes, de personal funcionari de carrera incloses en el PORH 2-2018, del grup professional C, subgrup C2, de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida. 30/06/20
Convocatòria per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de diverses finques dels TM de la Selva del Camp i d’Almoster afectades pel Projecte de condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp. Variant d’Almoster. 29/06/20
Aprovació de la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte modificat núm. 1 de condicionament de l’accés a Santa Oliva, carretera TV-2128. 29/06/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002208.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Entitats Activitats. 26/06/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002203.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Entitats Activitats. 26/06/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0002180.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Entitats Activitats. 26/06/20

Destacats Destacats

SAM-AITC.- S'ha aprovat la Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, per a l'exercici 2020, d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

SAM-AITC.- S'ha aprovat la Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, per a l'exercici  2020, d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació   ...

Noves Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Acord d'aprovació inicial del Ple de 26 de juny de 2020 de les Noves Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.     Anunci del...

SAM-AITC.- Acord de la 1a Concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.

Acord_de JdG_30-06-2020 de la 1a Concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per...

Aturada de serveis de la Seu

Per tasques de manteniment en els sistemes informàtics, el dimecres 8 de juliol de 2020 de les 16:30 fins a les 18:00 hores, romandran inactius serveis i aplicacions de la Diputació, entre ells la...

SAM-MSET.- S'ha aprovat la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per a l'exercici 2020 de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

SAM-MSET.- S'ha aprovat la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per a l'exercici 2020 de Medi Ambient, Salut...

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

09
dijous
juliol 2020, 03:46 CEST