Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona

Descripció

El tràmit "sol·licitud genèrica" és el mecanisme que, de conformitat amb la legislació vigent, la Diputació de Tarragona posa a disposició dels ciutadans per tal que puguin presentar una sol·licitud adreçada a aquesta administració per iniciar un procediment administratiu.

El tràmit de sol·licitud genèrica admet l’addició de documents annexes. En aquells casos que el document annex sigui una digitalització d’un document original en suport paper, la Diputació de Tarragona es reserva el dret a requerir en qualsevol moment l’aportació del document original pel seu acarament a efectes de comprovar l’autenticitat i la integritat del document tramès electrònicament. És responsabilitat, doncs, del signant de la sol·licitud conservar aquests documents en suport paper a fi de poder atendre els possibles requeriments.

En cas que volgueu realitzar tràmits amb BASE - Gestió d'Ingressos, heu d'adreçar-vos a la seu electrònica de l'organisme: https://www.base.cat per a facilitar la gestió administrativa i fer-la més àgil i ràpida. Més avall, trobareu l'enllaç que us redirigirà cap al portal de tràmits de l'esmentat organisme.

    
  Logo Diputació   Logo Patronat   Logo Base
Vés enrere

Com es sol·licita

El tràmit de sol·licitud genèrica es pot realitzar electrònicament, els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. En paper, per correu postal, mitjançant el formulari de sol·licitud imprès, degudament emplenat i signat, adreçat a qualsevol de les oficines de registre de la Diputació de Tarragona i que es troba disponible a la web corporativa, en l’apartat d’informació sobre el Registre General.