Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Premi Iniciativa Medi Ambient

 

Anunci d'aprovació inicial de data 8 d'abril de 2016 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona.

Bases específiques reguladores del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona

Anunci d'aprovació definitiva de data 26 de maig de 2016 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Anunci d'aprovació definitiva de data 3 de juny de 2016 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Acord de ple de dació de compte de data 1 de juliol de 2016 d'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona

 

 
Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l'any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 6. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 5. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió de les subvencions d'interessos de préstecs exercici 2020. 23/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020. 11/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. 26/11/20
SAC - Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 4. 26/11/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020. 25/11/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l'àmbit d'acció social a les persones hagin hagut d'assumir degut a la crisi sanitària del COVID 19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, per l'any 2020. 18/11/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002514.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, del programa d'Inversions. 16/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002508.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Nou de Gaià, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002507.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Tarragona, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponents a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002506.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002475.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Aleixar i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses de la subvenció concedida pel PAM 2017, Programa d'inversions. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002474.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de Mas de Barberans i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), programa inversions, anualitat 2018. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002473.- Acceptar la documentació presentada pels Ajuntaments de Llorac, Paüls i Riudecols i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides per les inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002471.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2020, programa d'Inversions. 15/06/21
Ocupació i Emprenedoria.- Decret núm. 2021-0002467.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats que realitzen accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2020. 15/06/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002338. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals. Convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 14/06/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0002378.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 10/06/21
Ocupació i Emprenedoria - Decret núm. 2021-0002290.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de l'últim pagament en favor dels beneficiaris del programa GENIUS. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002396.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de La Sénia i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de subvencions Excepcionals, anualitat 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002394.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les despeses de les subvencions concedides, del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002384.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002383.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia d'Inversions en habitatges municipals 2019. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002376.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Miravet i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa de despeses corrents, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002375.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de diversos ajuntaments per actuacions del programa d'inversions, de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002374.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa d'Inversions. 10/06/21
Decret núm. 2021-0002386. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona, per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020 09/06/21