Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 7 d'abril de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord de ple d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Bases específiques reguladores de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Anunci d'aprovació definitiva de data 12 de juny de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 20 de juny de 2017 del Diari Oficial de la Generalitat.

Acord de ple de dació de compte de data 30 de juny de 2017 d'aprovació defintiva de les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

 
Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021) 07/10/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 07/10/21
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Culltura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l'any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 6. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 5. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió de les subvencions d'interessos de préstecs exercici 2020. 23/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020. 11/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. 26/11/20
SAC - Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 4. 26/11/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004418.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004413.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Canonja i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004420.- Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004419.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del Programa d'Inversions i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004416.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004414.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Oliva i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida pel PAM 2017, programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004412.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Renau i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004400.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions PEXI 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004398.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Masroig i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004397.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Botarell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0004401.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 15/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004274. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Altafulla i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Institut Municipal Reus Cultura i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
Presidència - Comunicació.- Decret núm. 2021-0004307.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a diverses entitats per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, any 2020. 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004354. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del Covid-19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004383. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004382.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Falset i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004326.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions d'Excepcionals, anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004322.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Secuita, i reconèixer l'obligació parcial de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2019, programa inversions. 13/10/21