Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions.

Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concessió de la subvenció de concurrència competitiva de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. 21/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern núm. 2022-0000716. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 3 21/09/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000695. - Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022. 07/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern, 26 de juliol de 2022. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022 27/07/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000471. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004684. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 26/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004636.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 21/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004614. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Bellvei y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida del Plan de Acción Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de gastos corrientes, anualidad 2022. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004613. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pira i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM), programa d'inversions. 20/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004612. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento del Aleixar y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida de acuerdo con las Bases específicas reguladoras del PAM 2017, del programa de inversiones. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004610. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Castellvell del Camp i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), del programa d'inversions, anualitat 2019. 20/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004579.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 19/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004556. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al Sector cultural, any 2021 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004574. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 20-23, anualitat 21 i programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004573. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004571. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 20-23, anualitat 2021 del programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004570. - Acceptar les justificacions presentades per l'EMD de Campredó i l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, programa d'inversions 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004569. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004505.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004502.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004528. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, anualitat 2021. 14/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004400. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2021, Programa d'inversions. 05/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004415. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alió i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 08/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per Combinats SCoopC i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 05/09/22
SAC-CULTURA.Decret núm. 2022-0004397.Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Garidells i reconèixer l’obligació parcial corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a la redacció d’avantprojectes, projectes i direcció d’obres vinculades a la consolidació del castell i del seu entorn 02/09/22