Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016.

Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Culltura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l'any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 6. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 5. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió de les subvencions d'interessos de préstecs exercici 2020. 23/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020. 11/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. 26/11/20
SAC - Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 4. 26/11/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020. 25/11/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l'àmbit d'acció social a les persones hagin hagut d'assumir degut a la crisi sanitària del COVID 19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, per l'any 2020. 18/11/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2121-0003933. Convocatòria de concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2019 20/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003924. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de les subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació deTarragona, any 2019. Inversions 20/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003946.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Albiol i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal 2018 (PAM 2018). 20/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003945.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Pallaresos i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 20/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003944.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020, del Programa d'inversions. 20/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003943.- Acceptar la documentació de diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació de les actuacions concedides pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal 2017 (PAM 2017). 20/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003932. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 15/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003895.- Acceptar la documentació justificativa de diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de les subvencions concedides per la línia per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2020. 15/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003914.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM 2019). 14/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003913.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pinell de Brai i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal 2021 (PAM 2021). 14/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003912.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Albinyana i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal 2019. 14/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003910.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals 2018. 14/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003894.- Acceptar la documentació justificativa dels Ajuntaments d'Arbolí i de Vallfogona de Riucorb i reconèixer les obligacions corresponents de les subvencions concedides per la línia per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2020. 14/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003818. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 07/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003819. Aprovació de la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 06/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003835. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caracter singular. Any 2020 06/09/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0003826.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Sarral i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2020-2023, Programa de despeses corrents, anualitat 2021. 06/09/21
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2021-0000317.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2020. 02/09/21
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2021-0000316.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de la subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2020. 02/09/21
SAC- Cultura. Decret núm. 2021-0003596. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones, per a projectes d'activitats d'interès ciutadà, i no previstes a la resta de convocatòries de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Inversions 01/09/21