Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà.

Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 8/2020 i 1/2021 Ens locals. 24/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 4 24/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2021. 18/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial, any 2021. 03/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries. Convocatòria any 2021 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 3. 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 7/2020 i 1/2021 28/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-685.- Concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 27/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-665.- Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions a escoles municipals de música, dansa, art i disseny. 2020-2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021) 07/10/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 07/10/21
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Culltura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005200.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005167.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005166.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005165.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005148.- Aprovar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Cabacés i per l'Ajuntament de la Galera i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005146.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals, anualitat 2018. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005144.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2017. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005143.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Paüls, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005140.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació derivada de la subvenció concedida del Programa Específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'Administració electrònica (PEXI) 2017. 29/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005123. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 29/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005071. Aprovació de la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 23/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005070. Aprovació de la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 23/11/21
SAM- MSET.- Decret núm. 2021-0005063.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 23/11/21
Presidència- Comunicació.- Decret núm. 2021-0005017.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a diverses entitats per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, any 2020. 22/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005066.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2021. 22/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004940.- Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i, reconèixer l'obligació de les subvencions concedides el programa d'inversions, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 16/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004913.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del Programa d'Inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004912.- Rectificació de l'error material detectat a la resolució del decret núm. 2021-0004420 de 10 d'octubre de 2021, de reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 15/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004911.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Ascó, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del programa d’inversió i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 15/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004820. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020. 15/11/21