Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 16/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’ incendis forestals per ADFs, convocatòria 2021. 16/12/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l'any 2021 15/12/21
SAM-Cooperació – Acord 2021-0000912. - Concedir les Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021. 15/12/21
SAC-Cultura.- Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats esportives de la demarcació de Tarragona que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la mateixa demarcació de Tarragona. Convocatòria 2021. 14/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002348. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2017, del Programa d'inversions. 20/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002324. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Programa d'inversions. 17/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000146.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2021. 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002312. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017 (PAM 2017). 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002300. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 17/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002281. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'entitat Club Futbol Jesús Catalonia i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria entitats esportives. Any 2021 16/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002288. - Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions d'Excepcionals 2021. 16/05/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0002160.- Acceptar la renúncia d’un participant i aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les persones guanyadores dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn. 13/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002201. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 12/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002182. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Alianza Internacional sin Fronteras i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a entitats i fundacions de caràcter social per a despeses d'activitats socials. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0001946. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona. Any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0001945. Acceptar la justificació presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002026. Acceptar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a diferents entitats per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002183. Acceptar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002194. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002184. Acceptar la justificació presentada per M.J. Quinteiro Giner - Galeria d'Art Anquin's i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000120.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000128.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002116. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002106. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 09/05/22