Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l'any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 6. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 5. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió de les subvencions d'interessos de préstecs exercici 2020. 23/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020. 11/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. 26/11/20
SAC - Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 4. 26/11/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020. 25/11/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l'àmbit d'acció social a les persones hagin hagut d'assumir degut a la crisi sanitària del COVID 19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, per l'any 2020. 18/11/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002514.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, del programa d'Inversions. 16/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002508.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Nou de Gaià, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002507.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Tarragona, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponents a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002506.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002475.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Aleixar i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses de la subvenció concedida pel PAM 2017, Programa d'inversions. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002474.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de Mas de Barberans i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), programa inversions, anualitat 2018. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002473.- Acceptar la documentació presentada pels Ajuntaments de Llorac, Paüls i Riudecols i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides per les inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002471.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2020, programa d'Inversions. 15/06/21
Ocupació i Emprenedoria.- Decret núm. 2021-0002467.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats que realitzen accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2020. 15/06/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002338. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals. Convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 14/06/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0002378.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 10/06/21
Ocupació i Emprenedoria - Decret núm. 2021-0002290.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de l'últim pagament en favor dels beneficiaris del programa GENIUS. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002396.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de La Sénia i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de subvencions Excepcionals, anualitat 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002394.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les despeses de les subvencions concedides, del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002384.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002383.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia d'Inversions en habitatges municipals 2019. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002376.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Miravet i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa de despeses corrents, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002375.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de diversos ajuntaments per actuacions del programa d'inversions, de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002374.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa d'Inversions. 10/06/21
Decret núm. 2021-0002386. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona, per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020 09/06/21