Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2022. 12/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006688. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006699. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006694. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006513. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006506. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006503. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 7/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006509. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006511. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 8/2022 Ens Locals 11/01/23
SAM-MSET Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022 en la seva XVIIIa. edició 28/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0001052.- Aprovar la concessió dels premis i reconeixements de la 10a edició dels Premis Emprèn de l’any 2022. 22/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022. Concedir subvencions a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 21/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern núm. 2022-0001111. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 8 20/12/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals. 20/12/22
SAC-Cultura. Acord de concessió de 13 de desembre de 2022 a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 15/12/22
SAC-Cultura. Acord de concessió de 13 de desembre de 2022 a diversos ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022. 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2022. 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2022. 15/12/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006661. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006657. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Bàsquet Tarragona i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006630. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006626. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Amics dels Gegants de Montblanc i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006631. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006632. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Societat Recreativa i Cultural de Torregassa i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006633. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Pessebristes de Montblanc i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006637. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Cultural la Terrasseta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006639. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Ulldecona i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006642. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006646. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Aguilots de Bonastre i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006647. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006650. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Escola de Terrer S.L. i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006660. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006658. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Aguilots de Bonastre i reconèixer l’obligació parcial corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any) 10/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006662. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Artística Arche i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 09/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006656. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 09/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006655. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 09/01/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0006652. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 09/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006644. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 09/01/23