Incidències de la Seu Electrònica

En aquest apartat es detallen les incidències tècniques del servei, tant les que ja han succeït com les previstes per manteniment del servei.

Vés enrere Aturada de serveis de la Seu

 Por tareas de mantenimiento en los sistemas informáticos, el miércoles 17 de mayo de 2023 de las 16:30h a las 19:30h, estarán inactivos servicios y aplicaciones de la Diputación, entre ellos la Sede Electrónica.