Pressupost 2020 Pressupost 2020

Vés enrere

Acord plenari de 29/11/2019 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

Registre de publicacions