Pressupost 2020 Pressupost 2020

Vés enrere

Anunci BOPT de 02/12/2019 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

Registre de publicacions