Pressupost 2020 Pressupost 2020

Vés enrere

Anunci BOPT de 31/12/2019 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

Registre de publicacions