Pressupost 2022 Pressupost 2022

Vés enrere

Acord plenari de 26/11/2021 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2022.

Registre de publicacions