Pressupost 2022 Pressupost 2022

Vés enrere

Anunci BOPT de 29/12/2021 d'aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2022.

Registre de publicacions