Nota informativa Nota informativa

En aquest espai es poden consultar les convocatòries, bases i acords de subvencions publicats en l'anterior seu electrònica. La data de publicació es correspon a la de migració de dades a l'actual.

Bases i convocatòria de subvencions Bases i convocatòria de subvencions

Títol Data de publicació
Convocatòria i bases de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions municipals 2015 09/03/16
Bases d'execució del Pla d'Acció Municipal- PAM del quadrienni 2008-2011 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat de zones de bany 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del PAM 2013-2016 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions sostenibles 2014 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productures agroalimentaris i artesans de qualitat 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2015. 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases reguladores del Pla especial d'inversions municipals 2015 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions reguladores del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titurlaritat municipal 03/03/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 27 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d`espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d`animals domèstics abandonats - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:23-06-2015) 23/06/15
Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l`aigua de consum humà - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 23/06/2015) 23/06/15
Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:23-06-2015) 23/06/15
Subvencions per al finane§ament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:23-06-2015) 23/06/15
Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa d`animals domèstics - Acord de Concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 02-06-2015) 02/06/15
Subvencions destinades al finane§ament d`actuacions de prevenció local d`incendis forestals - Acord de Concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 02-06-2015) 02/06/15
Subvencions destinades al finane§ament d`actuacions de prevenció local d`incendis forestals - Acord de Concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 02-06-2015) 02/06/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:18-05-2015) 18/05/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:18-05-2015) 18/05/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:04-05-2015) 04/05/15
Pla especial d`Inversions Municipals (PEIM) 2015 - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 28-04-2015) 28/04/15
Pla especial d`Inversions Municipals (PEIM) 2015 - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 30-03-2015) 30/03/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:25-03-2015) 25/03/15
Pla especial d`Inversions Municipals (PEIM) 2015 - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 06-03-2015) 06/03/15
Subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut especialment dissenyats per a la gent gran. - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 09-02-2015) 09/02/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 08-01-2015) 08/01/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 08-01-2015) 08/01/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 08-01-2015) 08/01/15
Subvencions per publicacions locals i comarcals o d`interès per a la demarcació de Tarragona - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació: 08-01-2015) 08/01/15
Programa Extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d`Educació Infantil de titularitat municipal - Acord de concessió de subvencions (data de publicació amb efectes de notificació:29-12-2014) 29/12/14