Nota informativa Nota informativa

En aquest espai es poden consultar les convocatòries, bases i acords de subvencions publicats en l'anterior seu electrònica. La data de publicació es correspon a la de migració de dades a l'actual.

Bases i convocatòria de subvencions Bases i convocatòria de subvencions

Títol Data de publicació
Convocatòria i bases de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions municipals 2015 09/03/16
Bases d'execució del Pla d'Acció Municipal- PAM del quadrienni 2008-2011 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat de zones de bany 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del PAM 2013-2016 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions sostenibles 2014 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productures agroalimentaris i artesans de qualitat 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2015. 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases reguladores del Pla especial d'inversions municipals 2015 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions reguladores del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titurlaritat municipal 03/03/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 27 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-10-2013) 22/10/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-10-2013) 22/10/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-10-2013) 02/10/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-10-2013) 02/10/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-10-2013) 02/10/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-10-2013) 02/10/13
Funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Gestió sostenible de l`energia - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Inversions en equipaments municipals d`interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Prevenció local d`incendis forestals - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Prevenció local d`incendis forestals - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Subvencions excepcionals - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 30-07-2013) 30/07/13
Programes concrets i activitats de promoció turística - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 25-07-2013) 25/07/13
Realització d`accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 25-07-2013) 25/07/13
Realització d`accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 25-07-2013) 25/07/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-07-2013) 22/07/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-07-2013) 22/07/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 09-07-2013) 09/07/13
Inversions en equipaments municipals d`interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 09-07-2013) 09/07/13
Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d`interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l`Ebre - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 25-06-2013) 25/06/13