Nota informativa Nota informativa

En aquest espai es poden consultar les convocatòries, bases i acords de subvencions publicats en l'anterior seu electrònica. La data de publicació es correspon a la de migració de dades a l'actual.

Bases i convocatòria de subvencions Bases i convocatòria de subvencions

Títol Data de publicació
Convocatòria i bases de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions municipals 2015 09/03/16
Bases d'execució del Pla d'Acció Municipal- PAM del quadrienni 2008-2011 09/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat de zones de bany 2015 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del PAM 2013-2016 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions del Pla especial d'inversions sostenibles 2014 07/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productures agroalimentaris i artesans de qualitat 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal 2015 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2015. 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries 04/03/16
Convocatòria i bases de subvencions per interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal 03/03/16
Convocatòria i bases reguladores del Pla especial d'inversions municipals 2015 03/03/16
Convocatòria i bases de subvencions reguladores del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titurlaritat municipal 03/03/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 27 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Subvencions de Caràcter Excepcional - Acord concessió de subvencions 3 (Data de publicació amb efectes de notificació: 11-01-2012) 11/01/12
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 5 (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-01-2012) 02/01/12
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 5 (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-01-2012) 02/01/12
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 5 (Data de publicació amb efectes de notificació: 02-01-2012) 02/01/12
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 4 (Data de publicació amb efectes de notificació: 19-12-2011) 19/12/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 4 (Data de publicació amb efectes de notificació: 19-12-2011) 19/12/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 4 (Data de publicació amb efectes de notificació: 19-12-2011) 19/12/11
Emissores Municipals - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 26-10-2011) 26/10/11
Emissores Municipals - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 26-10-2011) 26/10/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 3 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-10-2011) 07/10/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 3 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-10-2011) 07/10/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 3 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-10-2011) 07/10/11
Gestió Sostenible dels Recursos d`Energia i Aigua - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Gestió Sostenible dels Recursos d`Energia i Aigua - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Promoció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Promoció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Protecció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Protecció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Subvencions en espècie per a facilitar la implantació del servei de la recollida selectiva d`oli domèstic, 2a fase, a la comarca del Tarragonès - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Subvencions en espècie per a facilitar la implantació del servei de la recollida selectiva d`oli domèstic, 2a fase, a la comarca del Tarragonès - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11