Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004265. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bràfim i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 25/07/23
Convocatòria 23-011.- Resultats finals 21/07/23
Convocatòria 23-011.- Resultats definitius mèrits 21/07/23
Convocatòria 23-009.- Resultats finals 21/07/23
Convocatòria 23-009.- Resultats definitius mèrits 21/07/23
Convocatòria 15-2023 Resultat psicotècnic i entrevista 21/07/23
Nota informativa: El termini per a la presentació d'al·legacions a la relació de béns i drets afectats del Projecte de nou vial de ciclistes i vianants i condicionament de la carretera TV-2043, d'Albinyana a la C-51, tram : PK 0+700 a C-51 finalitza el dia 18 d'agost de 2023. 21/07/23
Anunci DOGC d'aprovació definitiva Projecte de nou vial de ciclistes i vianants i condicionament de la carretera TV-2043, d'Albinyana a la C-51, tram : PK 0+700 a C-51. 21/07/23
Nota informativa: El termini per a la presentació d'al·legacions a la relació de béns i drets afectats d' Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2023 finalitza el dia 18 d'agost de 2023. 21/07/23
Anunci DOGC d'aprovació definitiva Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2023. 21/07/23
Conv. 24-2023.- Anunci publicació BOPT bases provisió temporal Tresorer/a 21/07/23
Convocatòria 22/003 PI Resultat exercici 1 20/07/23
SAM-MSET. Decret 2023-0004226. Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022. 20/07/23
SAM-MSET. Decret 2023-0004155. Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022. 20/07/23
SAM-MSET. Decret núm. 2023-0004153. Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022. 20/07/23
Nota informativa: El termini per a la presentació d'al·legacions a la relació de béns i drets afectats del Projecte de condicionament de la carretera TV-2034 de Valls a Vilabella. Tram: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100. finalitza el dia 14 d'agost de 2023 20/07/23
Conv. 22_002 PI.- Resum mèrits provisionals 20/07/23
Conv. 20_021 PI.- Resum mèrits provisionals 20/07/23
Conv. 20_017 PI.- Resum mèrits provisionals 20/07/23
Aprovació definitiva fase 5 20/07/23