Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004199. Aprovar la documentació justificativa presentada pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004200. Aprovar la documentació justificativa presentada per Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya i reconèixer l’obligació, amb reducció, corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004204. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004204. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Golf Reus, SL i reconèixer l’obligació, amb reducció, corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004205. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Cultural Tingladu i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret nº. 2023-0004211. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004221. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret nº. 2023-0004216. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms/es i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004217. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004208. Aprovar la documentació justificativa presentada pel Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu i reconèixer l’obligació, amb reducció per superàvit, corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004218. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004222. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022 19/07/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004234. - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia de subvencions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge, anualitat 2022. 19/07/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004232. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions, corresponents a les despeses derivades de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 19/07/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004231. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions, corresponents a les despeses derivades de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 19/07/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004230. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 19/07/23
Convocatòria 23-018.- Anunci llistat provisional persones admeses i excloses 18/07/23
Convocatòria 23-016.- Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses 18/07/23
Anunci DOGC d’aprovació definitiva Projecte d’extensió de la via verda de la Val de Zafan de Tortosa a la Ràpita, fase 1. 18/07/23
Anunci DOGCi d’aprovació definitiva Projecte de condicionament de la carretera TV-2034 de Valls a Vilabella. Tram: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100 18/07/23