Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Anunci DOGC d'aprovació definitiva del Projecte de condicionament de les carreteres T-310z i T-321, de la T-310 a Vilanova d’Escornalbou. 29/06/23
Convocatòria 13-2023 Resultat final 29/06/23
Convocatòria 13-2023 Resum de mèrits 29/06/23
Convocatòria 20/018 PI Resultat exercici 1 29/06/23
Conv.E78-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E77-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E76-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E75_02-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E75_01-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E75-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E74_01-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E74-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E73-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E72-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Conv.E69-2022.-Valoració provisional de mèrits 29/06/23
Anunci d'aprovació definitiva del Projecte de condicionament de la carretera TV-2034 de Valls a Vilabella. Tram: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100. 29/06/23
Conv.E99-2022, E101-2022, E98-2022, E98_01-2022.- Anunci entrevistes mestres 29/06/23
Conv. 23-014.- Anunci llista defintitiva 28/06/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0003803.-Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Paüls i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar polítiques locals d'habitatge, anualitat 2022. 28/06/23
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0003796.-Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilaverd, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020- 2023, del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 28/06/23