Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Acord de 20 de juny de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023 23/06/23
SAC-Cultura. Acord de 20 de juny de 2023. Aprovar la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2022-2023 23/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003676. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Ginestar i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 23/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003675. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020- 2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 23/06/23
Conv. 23-009.- Resultats provisionals de mèrits 22/06/23
Conv. 23-009.-Resultats psicotècnic i entrevista 22/06/23
Modificat núm. 1 d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021. 22/06/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0003667.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida, destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa d'animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022. 22/06/23
Conv.E91-2022.- Conv.E92-2022.-Conv.E92_01-2022.-Conv.E94-2022.-Conv.E94_01-2022.-Conv.E94_02-2022.-Conv.E94_03-2022.-Conv.E94_04-2022.-Anunci entrevista educadors/res 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003617. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Banda de Música de Sant Llorenç de la Galera i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003614. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Pinell de Brai i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003607. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003602. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003606. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret número 2023-0003595. Aprovar la documentació justificativa presentada per Josep Piñol Curto i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret número 2023-0003601. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret número 2023-0003608. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret número 2023-0003611. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Tarragona, i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 22/06/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2023-0003610. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona. Any 2022 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003604. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona. Any 2022 22/06/23