Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003594. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Albiol i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003590 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona. Any 2022 22/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003651. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Pallaresos i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003589. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 22/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003599. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 22/06/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023 22/06/23
Museu d’Art Modern. Acord de la Junta de Govern del 20/06/2023. Selecció dels artistes d'acord amb el veredicte del jurat de la Biennal d’Art 2023 22/06/23
SAM-MSET - Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. 22/06/23
Conv. 23-006.-Resultat final 21/06/23
Conv. 23-015.- Diligència aprovació definitiva 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003650. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003649. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Perafort i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003648. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Sarral, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa despeses corrents, anualitat 2023. 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003645. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Arnes i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003644. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Guiamets i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 21/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003643. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Godall i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del PAM 2019, Programa d'inversions. 21/06/23
Anunci DOGC 22/007, 008, 009 PI 21/06/23
Convocatòria 23-016.- Anunci llistat provisional persones admeses i excloses 21/06/23
Convocatòria 23-002 Resultat final 20/06/23
Convocatòria 23-002 Resum puntuacions 20/06/23