Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Convocatòria 08-2023 Resultat final 20/06/23
Convocatòria 08-2023 Resum de mèrits 20/06/23
Convocatòria 08-2023 Resultat prova pràctica 20/06/23
Conv.E53_02-2022.-Valoració provisional de mèrits 20/06/23
Conv.E53_01-2022.-Valoració provisional de mèrits 20/06/23
Conv.E53-2022.-Valoració provisional de mèrits 20/06/23
Convocatòria 23-011.- Resultats provisionals mèrits 20/06/23
Convocatòria 23-011.- Resultats psicotècnic i entrevista 20/06/23
Ocupació i Emprenedoria.- Decret 2023-0003578.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de l’Ajuntament de Gandesa presentada a la convocatòria per a la realització d’ accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022. 20/06/23
Convocatòria 20/010 PI Resultat final 20/06/23
Convocatòria 20/010 PI Resum final puntuacions 20/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003585. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pontils i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 20/06/23
Conv.E113-2022.-Valoració provisional de mèrits 20/06/23
Conv.E114-2022.-Valoració provisional de mèrits 20/06/23
Convocatòria 19-028.- Llista definitiva persones adm-excl 19/06/23
Conv.19-029.-Anunci admesos i exclosos definitiu 19/06/23
Conv.E40-2022.-Anunci admesos i exclosos provisional 19/06/23
Conv. 23-012.- Anunci definitiu pers. admeses i excloses 19/06/23
Conv. 22/006 PI - Diligència aprovació definitiva llista provisional 16/06/23
Conv. 22/005 PI - Diligència aprovació definitiva llista provisional 16/06/23