Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003250. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 15/06/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0003436.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 14/06/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0003435.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022. 14/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003430. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 14/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003429. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 14/06/23
Conv. 20/017 PI.- Resultats primer exercici 14/06/23
Conv.E117-2022.-Anunci entrevista 14/06/23
Conv.E115-2022.-Anunci entrevista 14/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003414. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms/es i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 13/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003408. Aprovar la documentació justificativa presentada pel Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 13/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003403. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació Privada Auditori Josep Carreras i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022. Activitats estratègiques 2022 13/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003407. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 13/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003415. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 13/06/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2023-0003404. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 13/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003431. Aprovar la documentació justificativa presentada pels Amics i Amigues de l'Ebre i reconèixer l’obligació parcial corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 13/06/23
Conv.E69-2022.-Anunci entrevista 13/06/23
Modificat núm. 1 del condicionament de les travesseres de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i TV-2443. 12/06/23
Convocatòria 20/019 PI Resultat final 12/06/23
Convocatòria 20/019 PI Resum final de mèrits 12/06/23
Resultats proves i convocatòria entrevistes PO Montsià 2023 12/06/23