Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Programa de Promoció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Protecció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Programa de Protecció de la Salut Pública - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Subvencions en espècie per a facilitar la implantació del servei de la recollida selectiva d`oli domèstic, 2a fase, a la comarca del Tarragonès - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Subvencions en espècie per a facilitar la implantació del servei de la recollida selectiva d`oli domèstic, 2a fase, a la comarca del Tarragonès - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 12-07-2011) 12/07/11
Subvencions de Caràcter Excepcional - Acord concessió de subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 08-07-2011) 08/07/11
Subvencions de Caràcter Excepcional - Acord concessió de subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 08-07-2011) 08/07/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-07-2011) 07/07/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-07-2011) 07/07/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 07-07-2011) 07/07/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-06-2011) 22/06/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-06-2011) 22/06/11
Foment i Difusió de Publicacions Locals i Comarcals i/o d`Interès per a les Comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l`Ebre - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 22-06-2011) 22/06/11
Inversions en Equipaments Municipals d`Interès Ciutadà, inclosos Edificis i Indrets Singulars o Patrimonials i de Valor Cultural - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 21-06-2011) 21/06/11
Inversions en Equipaments Municipals d`Interès Ciutadà, inclosos Edificis i Indrets Singulars o Patrimonials i de Valor Cultural - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 21-06-2011) 21/06/11
Programes i Activitats de Foment Cultural - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 21-06-2011) 21/06/11
Programes i Activitats de Foment Cultural - Acord de Concessió de Subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 21-06-2011) 21/06/11
Programa Extraordinari d`Impuls Municipal - Acord Concessió de Subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 27-05-2011) 27/05/11
Programa Extraordinari d`Impuls Municipal - Acord Concessió de Subvencions 2 (Data de publicació amb efectes de notificació: 27-05-2011) 27/05/11
Accions de Desenvolupament Local - Acord concessió de subvencions (Data de publicació amb efectes de notificació: 18-05-2011) 18/05/11