Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Convocatòria 05-2023 Resum de puntuacions 08/06/23
Conv.E53-2022, E53_01-2022 i E53_02-2022.-Anunci per a la realització entrevistes 08/06/23
Convocatòria 23-018.- Anunci borsa tècnic/a auxiliar especialista C1L d'Arts Gràfiques i Serigrafia 08/06/23
Resultat final PO Baix Camp 2023 08/06/23
Resultat final PO Priorat 2023 08/06/23
Resultats proves i convocatòria entrevistes PO Tarragonès 2023 08/06/23
Anunci d'aprovació definitiva del Projecte de condicionament de les carreteres T-310z i T-321, de la T-310 a Vilanova d’Escornalbou. 08/06/23
Conv. 14-2023.- Anunci llista provisional BOPT 07/06/23
Conv. 13-2023.- Anunci llista provisional BOPT 07/06/23
Conv. 12-2023.- Anunci llista provisional BOPT 07/06/23
Conv. 11-2023.- Anunci llista provisional BOPT 07/06/23
SAC-Cultura. Acord del 6 de juny de 2023. Concedir unes subvencions a l'Ajuntament de Tarragona per a les actuacions Festival d'Estiu de Tarragona - Estiu Tarragona Cultura i Scan Tarragona 2023, d'acord amb la convocatòria destinada a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 07/06/23
Patronat de Turisme.- Decret 2023-0000202.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de la subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 07/06/23
Conv. 10-2023.- Anunci llista provisional BOPT 07/06/23
Patronat de Turisme.- Decret 2023-0000201.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de la subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 07/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003284. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Riera de Gaià i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 romanent, del Programa d'inversions. 07/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003333. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bot i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 07/06/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 6 de juny de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 2 07/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003283. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Capafons i reconèixer la resta de l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2022. 07/06/23
SAM-Cooperación. - Decreto 2023-0003282. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Freginals y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos derivados de la subvención concedida del Plan de Acción Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa de gastos corrientes, anualidad 2022. 07/06/23