Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Informació pública sobre la convocatòria per l’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació de béns i drets afectats per les obres del Projecte de condicionament de la carretera TV-2034, de Valls a Vilabella, tram 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100 (expedient 8004330008-2023-0015623) 18/09/23
SAM-Cooperación. - Decreto 2023-0005173. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Pinell de Brai y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida de la línea de subvenciones para la digitalización, transformación y mejora de la seguridad de los municipios, anualidad 2022. 18/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005172.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallclara i reconèixer l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 18/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005171.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 18/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005170.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Emd dels Muntells i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 18/09/23
Convocatòria 23-016.- Prova pràctica, primera part 15/09/23
Convocatòria 23-015 Mèrits provisionals 14/09/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005130. Aprovar la documentació justificativa presentada pels Torraires de Montblanc i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 14/09/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005127. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Salomó i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 14/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005113.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 13/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005093.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Ulldecona, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 13/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005092.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Canonja i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 13/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005091.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Godall i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 13/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005090.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Figuera i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 13/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005089.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 13/09/23
Convocatòria 23-014 Resultats prova pràctica 13/09/23
Convocatòria 24-2023 Resultat final 12/09/23
Conv. 20/020 PI, 20/017 PI, 22/002 PI Anunci nomenaments. 12/09/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005088. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Constantí i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, any 2022 12/09/23
Expropiació dels terrenys necessaris per a les obres del projecte d’extensió de la via verda de la Val de Zafan de Tortosa a la Ràpita, fase 1 (expedient 8004330008-2023-0015613 expr.) 12/09/23