Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005081. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 08/09/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005043. Aprovar la documentació justificativa presentada per Carles Cubos Serra, i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 07/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005047.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montbrió del Camp i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 07/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005046.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Emd de Jesús i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 07/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005042.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 07/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005041.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 07/09/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0005040.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 07/09/23
Convocatòria 22/003 PI Publicació mèrits provisionals 07/09/23
SAM-MSET.- Decret núm. 2023-0005026-. Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa d'animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022. 07/09/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0005027. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Sal-i- Ou. Bestiari, Balls Tradicionals i Populars i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 07/09/23
MAMT- Decret de data 10/8/2023. Veredicte del jurat de la Biennal d’Art 2023, per la selecció dels guanyadors 06/09/23
Convocatòria 23-019 Llista provisional de persones admeses i excloses 06/09/23
Convocatòria 22-2023 Llista provisional de persones admeses i excloses 06/09/23
Convocatòria 21-2023 Llista provisional de persones admeses i excloses 06/09/23
Convocatòria 20-2023 Aprovació definitiva de la llista provisional 04/09/23
Convocatòria 19-2023 Aprovació definitiva de la llista provisional 04/09/23
Convocatòria 18-2023 Aprovació definitiva de la llista provisional 04/09/23
Convocatòria 17-2023 Aprovació definitiva de la llista provisional 04/09/23
Convocatòria 16-2023 Aprovació definitiva de la llista provisional 04/09/23
Convocatoria 15-2023 Aprovación definitiva de la lista provisional 04/09/23