Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Conv. 20/021 PI.- Proposta nomenament 30/08/23
Conv. 20/021 PI.- Resum mèrits definitius 30/08/23
Ocupació i emprenedoria.-Decret 2023-0004859.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l’obligació total en favor de diversos ens locals per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès de l’any 2022. 28/08/23
Convocatòria 24-2023.- Diligència llista definitiva 28/08/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0004866 - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 25/08/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0004864 - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 25/08/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0004863 - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ de l'Ajuntament de la Morera de Montsant i reconèixer l'obligació de lliurament del 60% de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (2020-2023), Programa d'inversions, anualitat 2023. 25/08/23
Conv. 22/002PI.- Proposta de nomenament 24/08/23
Conv. 22/002 PI Resum mèrits definitius i puntuacions totals 24/08/23
Conv. 20/018.- Resultados finales 23/08/23
Conv. 20/018 PI.- Resum puntacions i resultats finals mèrits 23/08/23
Conv. 20/020PI.- Resultados finales 22/08/23
Conv. 20/020 PI.- Resumen puntuaciones 22/08/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0004806 - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 21/08/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0004801 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Perelló i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 21/08/23
Convocatòria 24-2023.- Llista provisional adm-excl 18/08/23
Anunci d'informació pública de l'aprovació de la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte de condicionament de la carretera TP-3231 d’ Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster (expedient 8004330008-2019-0008148) 18/08/23
Convocatòria 20-2023.- Llista provisional adm-excl 17/08/23
Convocatòria 19-2023.- Llista provisional adm-excl 17/08/23
Convocatòria 18-2023.- Llista provisional adm-excl 17/08/23