Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Decret 2023-0004556.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022, a l'Ajuntament de Reus. 08/08/23
Aprovació de la determinació nominativa dels membres electes de la Corporació que han de desenvolupar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva, parcial o assistències. 08/08/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004578.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. 08/08/23
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l'Ametlla de Mar. 07/08/23
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2023-0004511.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l’obligació total en favor de diversos ens locals per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès de l’any 2022. 07/08/23
Anunci de l'acord del Ple de la Corporació de data 28/07/2023 sobre el règim de dedicació dels membres de la Corporació i assignacions per l'exercici del càrrec. 07/08/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0004473.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació parcial, de les subvenció per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022. 07/08/23
Convocatòria 22/008 PI.- Anunci llistat provisional 04/08/23
SAC-Cultura. decret núm. 2023-0004554. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 04/08/23
SAC-Cultura. decret núm. 2023-0004539. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 04/08/23
SAC-Cultura. decret núm. 2023-0004533. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 04/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004506. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004503. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004489. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Blancafort i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004484. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004480. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004479. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos professionals, treballadors i treballadores autònoms/es i reconèixer l’ obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022). Pagament parcial final 03/08/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0004487.- Acceptar les sol·licituds de lliurament previ de l'Ajuntament de Figuerola del Camp i de l'Ajuntament de Miravet i reconèixer les obligacions de lliurament del 60% de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (2020-2023), Programa d'inversions, anualitat 2022. 03/08/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0004453. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms/es i reconèixer l’obligació corresponent als gastos derivades de la subvenció concedida a microempreses i professionals o treballadors i treballadors autònoms/s de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 01/08/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2023-0004434. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 01/08/23