Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Esmenar l’error material de la part dispositiva de l'acord de Junta de Govern, de 4 d'octubre de 2022, i esmenar l'error material del segon punt dels fets de l'acord de Junta de Govern, de 2 de maig de 2023, en relació amb la subvenció per la Transició Energètica i Acció Climàtica, convocatòria 2022, concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. 31/05/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord d'aprovació de la concessió dels "Premis Injuè Emprèn dipta.cat 2022-2023” 25/05/23
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern del 23 de maig de 2023. Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Falset per a l'activitat Vint Anys del Teatre de l'Artesana, d'acord amb la convocatòria destinada a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 24/05/23
SAC-Cultura. Acord de concessió de la Junta de Govern de l'11 d'abril de 2023. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 12/04/23
SAC-Cultura. Acord de concessió de la Junta de Govern de l'11 d'abril de 2023. Subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 12/04/23
SAM-Cooperació - Acord 2023-0000082 - Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de l'exercici 2023 presentades pels ens locals. 15/02/23
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2022. 12/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006688. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006699. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006694. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006513. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006506. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006503. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 7/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006509. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006511. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 8/2022 Ens Locals 11/01/23
SAM-MSET Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022 en la seva XVIIIa. edició 28/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0001052.- Aprovar la concessió dels premis i reconeixements de la 10a edició dels Premis Emprèn de l’any 2022. 22/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022. Concedir subvencions a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 21/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern núm. 2022-0001111. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 8 20/12/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003125. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003130. Aprovar la documentació justificativa presenta per l'Ajuntament del Molar i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003113. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003129 . Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003118. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de la subvenció concedida a la Fundació Sant Fructuós-Escoles Diocesanes, per al Centre Tilmar de Montblanc, en el marc de la convocatòria de subvencions destinada a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’ assistència a activitats extraescolars i complementàries, (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003127. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003124. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003126. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003116. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003115 Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003123. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2023-0003121. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Oliva i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003134. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003199. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003112. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2023-0003142.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats presentades a la convocatòria per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003153. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003152. - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament del Montmell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2023. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003151. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003150. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Gandesa i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 01/06/23