Bases de subvencions

Vés enrere Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Bases específiques reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.


Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Esmenar l’error material de la part dispositiva de l'acord de Junta de Govern, de 4 d'octubre de 2022, i esmenar l'error material del segon punt dels fets de l'acord de Junta de Govern, de 2 de maig de 2023, en relació amb la subvenció per la Transició Energètica i Acció Climàtica, convocatòria 2022, concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. 31/05/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord d'aprovació de la concessió dels "Premis Injuè Emprèn dipta.cat 2022-2023” 25/05/23
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern del 23 de maig de 2023. Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Falset per a l'activitat Vint Anys del Teatre de l'Artesana, d'acord amb la convocatòria destinada a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 24/05/23
SAC-Cultura. Acord de concessió de la Junta de Govern de l'11 d'abril de 2023. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 12/04/23
SAC-Cultura. Acord de concessió de la Junta de Govern de l'11 d'abril de 2023. Subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 12/04/23
SAM-Cooperació - Acord 2023-0000082 - Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de l'exercici 2023 presentades pels ens locals. 15/02/23
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2022. 12/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006688. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006699. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006694. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006513. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006506. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006503. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 7/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006509. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006511. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 8/2022 Ens Locals 11/01/23
SAM-MSET Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022 en la seva XVIIIa. edició 28/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0001052.- Aprovar la concessió dels premis i reconeixements de la 10a edició dels Premis Emprèn de l’any 2022. 22/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022. Concedir subvencions a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 21/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern núm. 2022-0001111. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 8 20/12/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003125. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003130. Aprovar la documentació justificativa presenta per l'Ajuntament del Molar i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003113. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003129 . Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003118. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de la subvenció concedida a la Fundació Sant Fructuós-Escoles Diocesanes, per al Centre Tilmar de Montblanc, en el marc de la convocatòria de subvencions destinada a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’ assistència a activitats extraescolars i complementàries, (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003127. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003124. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003126. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003116. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003115 Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos ens locals i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003123. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
SAC- Cultura. Decret núm. 2023-0003121. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Oliva i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003134. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Any 2022 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003199. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 02/06/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0003112. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 02/06/23
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2023-0003142.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats presentades a la convocatòria per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003153. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003152. - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament del Montmell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2023. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003151. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2022. 01/06/23
SAM-Cooperació.- Decret 2023-0003150. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Gandesa i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 01/06/23