Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Bases específiques reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Ocupació i Emprenedoria - 'Acord de la concessió dels ajuts per a la realització d’estades professionals per a persones desocupades postgraduades a l’estranger, en entitats europees, any 2021 (programa Genius) 03/12/21
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn de l'any 2021. 03/12/21
Patronat de Turisme.- Decret 2021-0000441.- Aprovar la concessió de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 01/12/21
Patronat de Turisme.- Decret 2021-0000445.- Aprovar la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 01/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a entitats o persones per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta deconvocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 01/12/21
SAC-Cultura- Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 5 30/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 8/2020 i 1/2021 Ens locals. 24/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 4 24/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2021. 18/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial, any 2021. 03/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries. Convocatòria any 2021 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 3. 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 7/2020 i 1/2021 28/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-685.- Concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 27/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-665.- Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions a escoles municipals de música, dansa, art i disseny. 2020-2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021) 07/10/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 07/10/21
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005223. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 03/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005296 - Aprovar la documentació justificativa presentada per Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a escoles municipals de música, arts, dansa i disseny. Any 2021 03/12/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0005277.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005187. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació, corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per escoles municipals de música, dansa i art i disseny, any 2021 02/12/21
SAM- Cooperació.- Decret núm. 2021-0005173.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments, d'acord amb la convocatòria de les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021 i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides. 02/12/21
SAM- Cooperació.- Decret núm. 2021-0005246.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per Inversions en Habitatges municipals, anualitat 2020. 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005188. Aprovar la documentació justificativa presentada per l' Ajuntament de Duesaigües i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, any 2021 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005224. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2020 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005181. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Febró i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 01/12/21
SAM-MSET.- Decret 2021-0005064.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 01/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005182. Acceptar la justificació presentada per Iban Beltrán Pallarès i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 30/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005200.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005167.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005166.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005165.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005148.- Aprovar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Cabacés i per l'Ajuntament de la Galera i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005146.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals, anualitat 2018. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005144.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2017. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005143.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Paüls, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005140.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació derivada de la subvenció concedida del Programa Específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'Administració electrònica (PEXI) 2017. 29/11/21