Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Bases específiques reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022. 06/10/22
Acord 2022-0000766. Aprovar la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2021-2022 05/10/22
Sac-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 5/2021 - 1/2022 Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre 05/10/22
SAM-MSET.- Concessió de la subvenció de concurrència competitiva de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. 21/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern núm. 2022-0000716. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 3 21/09/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000695. - Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022. 07/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern, 26 de juliol de 2022. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022 27/07/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000471. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004896.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 06/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004929. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de Vilaverd i per l'Ajuntament de la Masó, i reconèixer la resta de les obligacions, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents, anualitat 2022. 06/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004928. - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2021. 06/10/22
SAC-CULTURA.Decret núm. 2022-0004897. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació La Nineta dels Ulls i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a un projecte de recerca, any 2022 05/10/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004900. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2022 04/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004846. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roda de Berà i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatges, anualitat 2021. 04/10/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0004818.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 03/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004783. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallclara i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004782. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent de la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004781. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent de la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004759. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudecols, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004758. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Secuita i reconèixer l'obligació corresponent de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2019, programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004757. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004777.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004756. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Arnes i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel PAM 2021, Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004755. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Cunit, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004753. - Acceptar les sol·licituds de lliurament previ a les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2022. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004752. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004744 Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Arquebisbat de Tarragona i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per al projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica de l’Ermita de Puigcerver a Alforja 29/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004738.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 28/09/22