Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Bases específiques reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 8/2020 i 1/2021 Ens locals. 24/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 4 24/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2021. 18/11/21
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió de subvencions per la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial, any 2021. 03/11/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries. Convocatòria any 2021 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 3. 28/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2020. Resolució 7/2020 i 1/2021 28/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-685.- Concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 27/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-665.- Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions a escoles municipals de música, dansa, art i disseny. 2020-2021. 20/10/21
SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021) 07/10/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 07/10/21
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Culltura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005071. Aprovació de la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 23/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005070. Aprovació de la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 23/11/21
SAM- MSET.- Decret núm. 2021-0005063.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 23/11/21
Presidència- Comunicació.- Decret núm. 2021-0005017.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a diverses entitats per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, any 2020. 22/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005066.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2021. 22/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004940.- Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i, reconèixer l'obligació de les subvencions concedides el programa d'inversions, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 16/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004913.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del Programa d'Inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004912.- Rectificació de l'error material detectat a la resolució del decret núm. 2021-0004420 de 10 d'octubre de 2021, de reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 15/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004911.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Ascó, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del programa d’inversió i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 15/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004820. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020. 15/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2020-0000447. Aprovar la documentació justificativa de la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 17 de desembre de 2019, en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2019. Últim pagament 15/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004794.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Passanant i Belltall i reconèixer l'obligació corresponent a l'actuació concedida per la línia de subvencions de caràcter excepcional 2019. 08/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004793.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Tivenys, d’acord amb la convocatòria de les Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 08/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004790.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020-2023, del programa de despeses corrents i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides en l'anualitat 2021. 08/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004772.- Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de la Masó i l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020-2023, del Programa de despeses corrents i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per l'anualitat 2021. 05/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004771.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2018. 05/11/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0004758.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 04/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004678.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'EMD Campredó i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 02/11/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004668. Aprovació de la documentació justificativa presentada pel Consell Comarcal de la Terra Alta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 02/11/21
SAM- Cooperació.- Decret núm. 2021-0004652.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Canonja, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del programa d'Inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 29/10/21