Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació inicial de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Bases específiques reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 de les bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 16/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’ incendis forestals per ADFs, convocatòria 2021. 16/12/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l'any 2021 15/12/21
SAM-Cooperació – Acord 2021-0000912. - Concedir les Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021. 15/12/21
SAC-Cultura.- Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats esportives de la demarcació de Tarragona que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la mateixa demarcació de Tarragona. Convocatòria 2021. 14/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000159.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 23/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000149.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 23/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002371. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Catllar i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018 23/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002368. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de Caseres i per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2020. 23/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002366. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Benifallet, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 23/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002286. Acceptar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a diferents entitats per activitats esportives de caràcter singular, any 2021 23/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002348. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2017, del Programa d'inversions. 20/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002324. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Programa d'inversions. 17/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000146.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2021. 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002312. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017 (PAM 2017). 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002300. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 17/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002281. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'entitat Club Futbol Jesús Catalonia i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria entitats esportives. Any 2021 16/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002288. - Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions d'Excepcionals 2021. 16/05/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0002160.- Acceptar la renúncia d’un participant i aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les persones guanyadores dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn. 13/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002201. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 12/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002182. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Alianza Internacional sin Fronteras i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a entitats i fundacions de caràcter social per a despeses d'activitats socials. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0001946. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona. Any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0001945. Acceptar la justificació presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002026. Acceptar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a diferents entitats per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002183. Acceptar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22