Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

No s´ha trobat el contingut.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004684. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 26/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004636.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 21/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004614. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Bellvei y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida del Plan de Acción Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de gastos corrientes, anualidad 2022. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004613. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pira i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM), programa d'inversions. 20/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004612. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento del Aleixar y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida de acuerdo con las Bases específicas reguladoras del PAM 2017, del programa de inversiones. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004610. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Castellvell del Camp i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), del programa d'inversions, anualitat 2019. 20/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004579.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 19/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004556. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al Sector cultural, any 2021 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004574. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 20-23, anualitat 21 i programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004573. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004571. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 20-23, anualitat 2021 del programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004570. - Acceptar les justificacions presentades per l'EMD de Campredó i l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, programa d'inversions 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004569. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004505.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004502.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004528. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, anualitat 2021. 14/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004400. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2021, Programa d'inversions. 05/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004415. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alió i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 08/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per Combinats SCoopC i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 05/09/22
SAC-CULTURA.Decret núm. 2022-0004397.Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Garidells i reconèixer l’obligació parcial corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a la redacció d’avantprojectes, projectes i direcció d’obres vinculades a la consolidació del castell i del seu entorn 02/09/22